ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

KOSMOS PLAN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10557
ΤΗΛ: 6977206257