Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

 

KOSMOS PLAN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 800825509
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 142223503000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10557


Η εταιρεία KOSMOS PLAN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συστάθηκε την 10/04/2017 και εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με κεφάλαιο δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).
Δραστηριοποιείται ως πρακτορείο ταξιδιών και υπηρεσιών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης.
Διαχειριστής είναι ο κ. Τζάνος Φώτιος του Ηλία, κάτοικος Γλυφάδας.